Over ons

Over Studio Start

Studio Start werd AAIR. Surf naar www.aair.be om op de hoogte te blijven van al onze activiteiten. Deze website wordt niet meer geüpdatet, maar blijft beschikbaar als archief.


Studio Start vzw ondersteunt talentvolle Antwerpse kunstenaars en startende creatieve ondernemers.

Studio Start vzw vervult, vanuit Antwerpen, twee kerntaken:

  • Het uitbouwen van een ondersteunend werkruimtebeleid op maat van creatief talent in deze stad.
  • Het onderzoeken en ontwikkelen van een ondersteuning gericht op jonge talenten met als doel het Antwerpse kunstklimaat te versterken.

De eerste kerntaak verzamelen we onder de noemer “Studios” en beoogt het ontwikkelen van een ondersteunend werkruimtebeleid. Studio Start zorgt voor betaalbare werkruimte voor kunstenaars en creatieve ondernemers in Antwerpen met oog voor zachte infrastructuur. Onder zachte infrastructuur verstaan we een stimulerende leeromgeving (individuele begeleiding, workshops, infosessies), programmatie (toonmomenten en tentoonstellingen) en netwerken.

De tweede kerntaak, genaamd “STRT”, focust op projecten waarbij jonge talenten de nodige kennis en middelen krijgen om hun artistieke praktijk of werk verder te ontwikkelen.

De doelgroep van Studio Start vzw is creatieve ondernemers in de kunstensector, kunstambachten en individuele kunstenaars, ongeacht de beoefende creatieve discipline. Hieronder verstaan we iedereen actief in het brede kunstenveld die een professioneel traject wil verwezenlijken. De nadruk ligt op engagement, initiatief en de wil om duurzaam te ondernemen.

Studio Start vzw draagt dankzij haar werking positief bij tot:

  • Stadsontwikkeling en –renovatie
  • Versteviging van de zichtbaarheid van Antwerpse beeldende kunst en kunstenaars
  • Verhoging van het rendement van het aanwezige “artistieke kapitaal”
  • Uitbreiding en valorisatie van het (inter)nationale netwerk

Studio Start vzw maakt deel uit van het Landen Overleg Ateliers (BelgiëNederland) en werkt samen met Belgische en Europese atelierorganisaties.

Studio Start vzw wordt structureel ondersteund door de stad Antwerpen, departement Cultuur en Jeugd.

Studio Start vzw is een partner van AIR Antwerpen en werkt samen met SmartBE.