Resident

AmuseeVous

AmuseeVous is een vzw die jongeren en musea dichter bij elkaar wil brengen. Dat doet AmuseeVous door jongeren te informeren over het cultuur- en kunstaanbod, maar vooral door drempelverlagende activiteiten en projecten te organiseren: binnen en buiten het museum, voor en door jongeren. Met hulp van museummedewerkers en ervaringsdeskundigen (jongeren dus) laat AmuseeVous musea beter aansluiten bij de wereld van jongeren en prikkelt hen tot het ontdekken van erfgoed, kunst en musea.

www.amuseevous.be